VAD ÄR BELKYRA?

Belkyra är en revolutionerande ny icke-kirurgisk behandling speciellt utformad för att smälta bort underhudsfett submentalt vilket är området under hakan. Detta område är vanligt att många retar sig på och önskar bli av med sin ”dubbelhaka”!

Man kan behandla detta område med fettsugning eller en regelrätt operation för att eftersträva en mer definierad haka och käklinje. Med det nyligen godkända läkemedlet Belkyra kan vi nu erbjuda ett bra icke-kirurgiskt alternativ..

HUR FUNGERAR BELKYRA?

Den aktiva ingrediensen i Belkyra är deoxicholsyra, som finns naturligt i kroppen och spelar en stor roll i fett omsättningen. I Belkyra, fungerar denna syra på ett säkert sätt då den bokstavligen smälter bort fettceller genom att bryta ner cellernas membran. Kroppens naturliga processer kommer sedan att eliminera fettet från det behandlade området.

Det är viktigt att notera att denna process är annorlunda än traditionell viktminskning, där fettceller krymper, vilket minskar volymen, men de är aldrig helt borta. Belkyra däremot förstör helt fettcellerna vilket gör behandlingseffekten permanent. Därför betraktas Belkyra som ett mycket bra sätt att eliminera dubbelhaka. Om det inte sker stora förändringar i kost och livsstil kommer fettet inte tillbaka.

VAD ORSAKAR DUBBELHAKA (SUBMENTAL FYLLNAD)?

För många är viktökning en faktor medan många andra tycker att det är svårt, om inte omöjligt, att helt förlora fett i det området trots att man upprätthåller en hälsosam vikt. Dubbelhakan är ofta ärftlig, och då hjälper inte träning eller diet till någon avgörande förändring. Det finns många undersökningar som visar att fyllnaden under hakan är ett mycket vanligt problem. Man känner att bristen på definitionen i käklinjen gör att man ser äldre och tyngre ut. En förändring i området kan leda till ett uppsving i självförtroende.

VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG UNDER EN BELKYRA BEHANDLING?

När du besöker FaceClinic kommer en detaljerad bedömning först ske för att bestämma antalet injektioner som krävs i målområdet för fettreducering. Vi måste också diskutera hur många behandlingar som kan komma att behövas. Om du väljer att gå vidare, kan din första behandling ske vid samma tidpunkt eller du kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle om du vill.

När vi kommit överens om en behandlingsplan sker 10-20 små injektioner av Belkyra i behandlingsområdet. De många små injektionerna säkerställer att produkten fördelas så jämnt som möjligt för att förhindra att den gradvisa krympning av fettceller ger ojämnheter. Behandlingen tar ca 20-30 minuter.

GÖR BELKYRA BEHANDLING ONT?

Nålarna som används är också mycket små och orsakar en minimal mängd av smärta. Själva behandlingen orsakar en kortvarig smärta som går över inom några minuter och som kan lindras med smärtstillande.

HUR MÅNGA BELKYRA BEHANDLINGAR BEHÖVER JAG?

De flesta patienter kommer att kräva 2-3 sessioner fördelade ungefär 4-6 veckors mellanrum, men patienter med mer avancerad fyllighet kan kräva upp till 6 behandlingstillfällen. FaceClinic hjälper dig att bedöma hur många behandlingar du kommer att behöva.

Belkyra behandling före och efter bild

Belkyra behandling efter två behandlingar (före och efter bild)

HUR SNART KOMMER JAG ATT SE RESULTAT FRÅN BELKYRA?

Fettceller börjar upplösas inom 10-15 minuter efter behandling även om det varierar med varje individ. Och även om processen att lösa upp fettet sker ganska snabbt, så kan vävnaden svara med en inflammation som kan ta 3-4 veckor att helt försvinna. Blåmärken och svullnad förekommer men är mer vanliga hos de som får en högre dos för mer avancerade dubbelhakor.

VILKA ANDRA ALTERNATIV ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR BEHANDLING AV DUBBELHAKA?

Fettsugning är vanligt. Ofta uppstår ett överskott av hud varför man får kombinera fettsugningen med ett lyft av huden. Man kan också göra ett s.k. ”halslyft” där man exciderar (skär bort) överskott av fett och trimmar den raka halsmuskeln (platysma) för att få en definition av halsen.

ÄR BELKYRA SÄKERT?

Belkyra har studerats och befunnits jämförbar med andra kosmetiska injicerbara läkemedel såsom fillers, åtminstone avseende säkerhet. Läkemedelsverket har godkänt behandling med Belkyra för ”submental fyllnad” efter en grundlig genomgång av kliniska data. Men även om injektionerna är säkra, så är det viktigt att behandlingen sker av någon med stor erfarenhet av nerver och anatomi i ansikte och hals. Till exempel kan en injektion för nära den marginella mandibulära ansiktsnerven (facialis) orsaka en tillfällig skada som skulle kunna påverka utseendet.

KAN BELKYRA ANVÄNDAS AV ALLA?

Det är också viktigt att låta någon som är specialiserad på ansiktet avgöra om du är en kandidat Belkyra. Patienter med tidigare ansiktskirurgi kan vara olämpliga kandidater för Belkyra. Andra kontraindikationer inkluderar patienter som har svårigheter att svälja, blödningsproblem, eller sjukdomar som kan påverka ansiktet och halsen.