Botox (botulinumtoxin) används lite slarvigt uttryckt för en mycket effektiv behandling av rynkor, speciellt i övre delen av ansiktet. Skall man vara noga så handlar det om mediciner (tex Botox®, Azzalure®, Vistabel®, Dysport®) som baserar sig på ämnet boutulinum toxin som finns i naturen men som numera tillverkas i laboratorier.
BOTOX som är framställd i laboratorier används också för andra behandlingar än rynkor, ofta i medicinska sammanhang för att bota eller lindra sjukdomstillstånd.

Hur fungerar Botox?
Man injicerar in i den muskel som orsakar rynkorna för att blockera nervimpulserna till just den muskeln. Det gäller att behandlaren kan anatomi och funktion för att göra detta på ett korrekt sätt. De blockerade nervimpulserna innebär att muskeln inte längre är aktiv, rörelsen som orsakar rynkan upphör och huden slätas ut allt eftersom huden förnyas vilket den ständigt gör men nu utan utan rörelsebelastningen.

VEM ÄR LÄMPLIG FÖR BOTOX BEHANDLING?
Botox lämpar sig särskilt väl för behandling av rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor), de horisontella rynkorna i pannan, rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar), runt munnen eller i käk- och halsområdet.
Vi använder Botox i kombination med Fillers då vi gör mer omfattande ”softlifts”. Botox® används också vid vissa kirurgiska ingrepp i ansiktet för att motverka ärrbildning men även för svettbehandling.

VEM SKALL INTE ANVÄNDA BOTOX?
Du skall inte behandlas med Botox om du är gravid eller ammar. Det är också olämpligt om du behandlas med någon form av blodförtunnande medicinering som till exempel Albyl, Trombyl och Waran. Personer med neurologiska sjukdomar så som Myasthenia Gravis eller vissa muskel sjukdomar skall inte behandlas med Botox®. Glöm inte att ange till din behandlare vilka mediciner du använder då det kan finnas anledning att avstå från Botox® vid viss medicinering. Vi ger inte Botox® till personer som är under 18 år.

HUR GÅR EN BOTOX BEHANDLING TILL?
Rynkor uppstår bland annat på grund av ständigt upprepade, ofta omedvetna rörelser av ansiktsmuskler. Botox är en medicin som blockerar nervimpulser till de muskler där det injiceras vilket ger en utslätande effekt på huden. Effekten är tidsbegränsad vilket innebär att funktionen alltid kommer tillbaka efter ett antal månader genom att nya nervändar bildas.
En botoxbehandling är snabb, enkel, rätt så smärtfri och säker procedur. Behandlingen tar inte mer än 10-20 minuter.
Med hjälp av en micronål injiceras små mängder Botox® i de områden som skall behandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett.
Bedövning är inte nödvändigt (om inte patienten önskar det) och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet.
Det uppstår vanligen en liten svullnad och rodnad just där injektionen givits men den försvinner väldigt snabbt och det är ovanligt att det syns något alls efter ett par timmar.

VAD SKALL DU TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLINGEN?
Om något problem uppstår eller om du känner dig osäker så måste du kontakta FaceClinic omedelbart. Våra rekommendationer efter en Botox® behandling är som följer:

Massera ej huden då du kan flytta produkten och få oönskade effekter.
Varma bad/bastu skall undvikas i 24 timmar, använd dusch.
Fysisk träning skall undvikas i 24 timmar.
Använd gärna Recovery krämen som vi tillhandahåller.
Kylbehandling kan användas om någon temporärt obehag uppstår.
Undvik stark sol i just före och just efter behandlingen. Om det är omöjligt att undvika sol så måste en kraftig solskyddsfaktor användas. Försök planera behandlingen så att du kan undvika sol den närmaste tiden efter.
Make-up kan användas lite lätt efter behandlingen men vänta helst 4-6 timmar efter behandlingen.

VILKA EFFEKTER KAN DU FÖRVÄNTA DIG?
Det tar flera dagar innan effekten av behandlingen märks. Först efter en till två veckor nås maximal effekt. Då brukar vi utvärdera effekten och göra en ”top up” om det behövs. En eventuell ”top up” är kostnadsfri. Om du aldrig tidigare har fått Botox® känner du ibland en slags bedövningskänsla i området, vissa talar om tyngdkänsla. Den känslan går snabbt över. Det vanligaste är att behandlingen har en dramatisk effekt på rynkorna som snabbt börjar avta och du känner dig betydligt piggare och fräschare.

VILKA RISKER FINNS VID BOTOX BEHANDLING?
Vi ser väldigt lite biverkningar vid Botox® behandlingar.
Botox® har använts sedan 1970-talet för behandling av krampliknande tillstånd som exempelvis ”ticks” och vissa former av skelning. Vi har erfarenhet sedan länge av att använda Botox® vid sväljningssvårigheter, vissa talrubbingar och överdriven svettning (hyperhidros).

Det förkommer biverkningar så som blåmärken, svullnad, hudirritation och klåda vid insticksstället. Vid enstaka fall kan behandlingen orsaka att ögonbryn eller ögonlock hänger (ptos). Allergi mot Botox® är mycket ovanligt. Det finns rapporterat enstaka fall med ansiktsförlamning där det är osäkert om det verkligen är Botox® som är orsaken.
En rätt utförd behandling skall inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut med mindre rynkor.
Skulle det uppstå någon komplikation så tar våra läkare och personal hand om dig på vår specialistläkarmottagning.

FINNS DET ALTERNATIV TILL BOTOX BEHANDLING?
Botox® har en unik effekt på så sätt att det verkar genom att förhindra rörelser i ansiktets muskulatur och därmed förhindra en belastning på huden. Rynkor och veck i huden kan också behandlas med andra metoder. Vi kan använda en hyaluronsyrebaserade Filler exempelvis Restylane eller Juvéderm. Huden kan också stimuleras till nybildning genom att vi peelar bort det översta hudlagret delvist med så kallade chemical peels. Vår fraktionerande koldioxidlaser DEKA SmartXide2 DOT/RF kan vara ett bra alternativ för vissa åldersrelaterade hudförändringar och solskadad hud. Andra metoder är PRP (Platelet Rich Plasma) och Micro Needling. Alla dessa behandlingsalternativ erbjuds på FaceClinic.
När det gäller att skulptera och skapa nya konturer i ansiktet som ger en påtagligt föryngrande effekt kan behandlingarna oftast endast jämföras med kirugiskt estetiska ingrepp som exempelvis en ansiktslyftning. Ett kirurgiskt ingrepp innebär alltid en viss återhämtningstid. Med Fillers och Botox® kan du gå tillbaka till arbetet samma dag.
Priset för en Botox behandling varierar beroende på hur många områden som behandlas och kostar från 3000-5000:-.

Kontakta oss för en konsultation så berättar vi mer vad vi kan göra just för dig.