Fillers

Redan i början av 1900-talet ville man använda fillers för att fylla ut och försköna läppar. Då gick man till sin frisör och fick insprutat paraffin i läpparna för att det skulle bli fylligare och ungdomligare. Så sent som på 1980-90 talet var det inte ovanligt att man injicerade silikonpreparat. Numera används fillers som baserar sig på hyaluronsyra som är en syntetiskt tillverkad men ändå kroppsegen substans och som inte ger de efterverkningar som permanenta material kan åstadkomma. Hyaluronsyran har fördelen att den bryts ner med tiden men det innebär också att man behöver fylla på men en ny fillerbehandling då och då.

Vad är fillers?

Fillers är det material som man sprutar in i kroppen när man vill fylla ut någon del. Oftast handlar det om hyaluronsyra som är tillverkad syntetiskt av ett av många företag. I vår verksamhet används fillers för att jämna ut rynkor och förstärka huden i ansiktet. Fillers används också för att lyfta de delar av ansiktet som med årens hjälp börjat ”hänga” ner. Vi brukar också använda fillers för att förstärka linjer som tex haka/käke och kindben. Det finns fillers som är lämpliga att använda runt ögonen för att motverka ”mörka ringar” och håligheter.

Några av de mest kända fillers är Restylane, Juvederm, Aliaxin. Seriösa kliniker använder fillers av hög kvalitet som de känner väl till eftersom en felaktigt eller slarvig behandling kan leda till komplikationer och till och med livslånga besvär. Numera finns det en hel del fillers som håller en hög kvalitet men det finns också fillers som är köpta billigt och som inte håller samma höga kvalitet – de säljs billigt och medger billiga behandlingar som då är riskfyllda.

Hur använder man fillers?

Fillers injiceras efter noggrann tvätt av hudytan. Det är viktigt att det är legitimerad och certifierad personal som injicerar fillers eftersom om man inte har utbildning i och tillämpar en aseptisk teknik så riskerar men att ge patienten infektion. Efter noggrann rengöring injiceras fillern i den delen och med det djupet som krävs för att uppnå den effekt som eftersträvas. Det finns i huvudsak två tekniker för filler-injektioner. Dels kan man använda en skarp vass nål som ger precision men en viss ökad risk för blåmärken. Dels kan man använda en sk ”pixl nål” som är trubbig och förs in under huden via ett ”förstick” med en skarp nål. Båda teknikerna för filler injektioners används flitigt hos FaceClinic.

Fillers: Priser

FaceClinic tar betalt för det antal milliliter som används vid en fillerbehandling men om man gör stora behandlingar så blir priset per ml billigare. Normalpris för 1 ml är 3.900 kronor och en behandling kan medföra injektion av mellan 1 till 10 milliter. Priset varierar alltså från 3.900 kr och upp till 10-20.000 kronor beroende på hur mycket material som används. För många behandlingar räcker 1 ml bra för – till exempel fillers för läppar, mörka ringar under ögonen, sk ”tear troughs” eller tårdiken. För de som satsar på ett ”softlift” använder vi ca 4-6 ml filler, vilket kostar lite mer. Pris och mängd är något vi alltid diskuterar noga med våra kunder så att de får den fillerbehandlingen som de har budget för och som ger den effekt som eftersträvas.

Hur länge håller en behandling?

En fillerbehandling håller 4-12 månader beroende på vilket område som behandlas, vilken filler som används och kundens egna förutsättningar. Det finns vetenskapligt bevisat att om man upprepar fillerbehandlingen så blir effekten långvarig och kan finnas kvar många år efter behandlingen. Vissa fillermaterial har längre hållbarhet än andra.

Vem får utföra behandlingen?

Ännu så länge (2020) finns ingen lagstiftning som klart och tydligt reglerar vem som får injicera fillers. Det är en stor brist. Seriösa kliniker har legitimerad och certifierad personal. FaceClinic anser att det skall vara en legitimerad och certifierad sjuksköterska eller läkare som utför behandlingen i nära samarbete med ansvarig läkare – helst i samma lokal – som utför dessa behandlingar. Mest för kundens säkerhet.

Att tänka på efter en behandling med fillers

Direkt efter injektionen är man svullen och lite bedövad eftersom de allra flesta fillers också innehåller lite lokalbedövning. Man får ett och annat blåmärke men de går lätt att sminka över. Det är normalt att var öm i området där det givits en filler. Ömheten kan sitta i några dygn. Vi rekommenderar att avstå från fysisk aktivitet, bastubad, massage mm under de första 24 timmarna efter en fillerbehandling.

Fillers: Läppar

Fillers i läpparna är en av de vanligaste fillerbehandlingarna, mycket på grund av att den ger väldigt stor effekt med lite material, vilket gör behandlingen mycket kostnadseffektiv. Det handlar oftast om en önskan om en generell volymsökning av löpparna – men ibland kan det var önskemål om ”plutmun” eller åtgärdande av ”sura mungipor”. Vid injektioner kan vi använda en skarp nål eller en trubbig sk ”pixl nål” beroende på vad vi vill åstadkomma.

En fillerbehandling i läpparna skall se naturligt ut. Munnen är central i ansiktet och ger ofta en signal om ungdomlighet och sinnlighet som kunden vill förstärka. Vi ger behandlingar som ger volym, förstärker kontur och tom återställer fuktbalans i läpparna. Läpparna blir fylligare, slätare och mer elastiska. Vi på FaceClinic har lång erfarenhet och hjälper till att ge läppar som ser naturliga och förskönade ut.

Bedövning

Man är känslig i området runt munnen och vi på FaceClinic är noga med bedövning. Oftast räcker det med en bedövande salva som får ligga på läpparna en tid innan behandling men vi kan också bedöva med injektion av bedövningsmedel som hos tandläkaren. Dessutom innehåller de fillers vi använder alltid bedövningsmedel.

Pris

En läppbehandling omfattar normalt 1 ml filler som kostar 3900 kr men vi skräddarsyr behandlingen efter kundens behov vilket kan påverka priset.

Fillers under ögonen

Med tiden kan det bli mörka ringar framför allt under ögonen som ofta beror på volymsförluster. Det blir ett ”dike” under ögonen som vi kallar tårdike eller ofta på engelska ”teartroughs” som sedan länge behandlats med fillers. Det gäller att välja rätt filler till rätt person då en del har smårynkor de vill få bukt med och en del har mer omfattande volymproblem. FaceClinic har olika fillers för de olika behov som finns och dessutom kunnandet att välja ut den rätt fillern för den enskilde patientens behov.

När man bestämt sig för att lägga filler under ögonen väljer vi oftast att göra det med en sk ”pixl nål” som är trubbig och minskar risken för blåmärken. Fillern kan läggas ytligt i vissa fall men oftast läggs den djupare med tanke på den tunna hud man har runt ögonen. Man kommer långt med 1 ml men de finns de som behöver mer eller kommer tillbaka för att upprepa behandlingen inom kort då de vill få en längre hållbarhet. Man skall undvika att ge för mycket eller för många gånger då fillern har en tendens att dra till sig vatten och man kan få en svullnad istället för ett snyggt resultat.

Omedelbar effekt

Med filler i tårdiket får man en omedelbar synlig effekt där patienten direkt kan se i spegeln vad som åstadkommits. Dagen efter kan man vara lite svullen och ha blåmärken men de problemen brukar försvinna snabbt.

Pris

Oftast kommer man långt med 1 ml och då blir kostnaden 3.900 kronor.

Fillers: Kindben

Fillers kan användas för att motverka sk ”sagging” där ansiktets mjukdelar med tyngdlagen drar sig nedåt. Huden blir med åldern mindre elastisk och ansiktets skelett resorberas (återbildas) så att ansiktets hud, fett och muskler börjar hänga nedåt. Likväl som att man med en ansiktslyftning med kirurgi kan lyfta muskler, fett och hud i ansiktet så kan man använda fillers för att åstadkomma samma sak i många fall. Genom att fylla ut vävnaderna över kindbenen med fillers så kan man få en lyftande effekt i ansiktet samtidigt som själva huden påverkas positivt av hyaluonsyran. Behandlingen med filler över kindbenen ger en likartad effekt som en ansiktslyfting och kallas därför ofta för ”softlift”. Fördelen är att man får en omedelbar synlig lyftande effekt som inte kräver någon återhämtning. Man kan göra denna filler behandlingen på en lunchrast och sedan gå direkt tillbaka till arbetet.

Behandling & resultat

Den typiska patienten har önskemål om att se ungdomligare och fräschare ut. Om en del av problemet är ”sagging” av ansiktets hud och mjukdelar är ett sk ”softlift” med filler ett bra alternativ där man får injicerat lämplig filler över kindbenen som då lyfter hud och mjukdelar så att man får en omedelbar effekt och i princip helt utan återhämtning. Man blir lite öm i området under några dagar och måste avstå från träning, bastubad mm under 24 timmar efter behandlingen.

Resultatet av fillerbehandling över kindbenen beror till stor del på vilket filler material man använder och också mängden filler material. Om man ger många ml så får man också en mycket större och synligare effekt. Effekten av en behandling som omfattar många millilitrar filler blir ofta långvarigare än behandlingar med någon enstaka ml.

Fillers i Göteborg

Fillers behandling käke, kindben och läppar direkt efter behandling

Pris

Eftersom resultatet av filler behandlingen över kindben till enstor del beror på vilket material man använder och också hur stor mängd man använder, så är budgeten självklart en faktor vi måste ta hänsyn till. Man får räkna med att använda minst 2-4 ml filler och då hamnar man på en kostnad ikring 10.000 kr för ett softlift. Men man får ett rejält resultat för pengarna.

Fillers: Näsa

Vår kirurg på FaceClinic träffar många patienter som inte är nöjda med sin näsa. Det rör sig ofta om funktionella problem som nästäppa, sekretion, snuva och nysningar men också om estetisk upplevelse som inte är bra. Det kan vara att näsan är sned, för stor eller för liten. Nästippen kan vara bred, tudelad nedåt pekande eller för mycket uppåt. Ibland är näsöppningarna asymmetriska eller för små, kanske för stora. Orsaken kan vara etnisk – dvs att man har en nedärvd näsa som funnits i familjen sedan lång tid med en kraftig knöl uppe spå näsryggen som vi kallar ”hump”. Ibland har man råkat ut för ett trauma som ändrat näsans funktion och utseende. Allt detta går att försöka rätta till med kirurgi som då är dyrbar och dessutom oförutsägbar även i den bästa kirurgens händer eftersom läkningen efter näskirurgi är väldigt olika mellan människor.

Fillers är många gånger ett utmärkt alternativ för att ändra formen och dessutom kan man om man gör det rätt med fillers påverka funktionen till det bättre genom att man lyfter och spänner upp vävnader som annars kollapsar vid andning och därmed ger nästäppa. Vi ger filler för att jämna ut ojämnheter, lyfta nästippar, räta ut sneda näsor. Dessutom är det en stor fördel att filler resultatet är förutsägbart och omedelbart. Med en filler ser patienten resultatet direkt och kan dessutom vara med och påverka resultatet med en spegel i handen under behandlingens gång. Fillerbehandlingen har dessutom fördelen att den kan reverseras om patienten inte är nöjd. Vi kan med ett enzym som heter Hyalase helt avlägsna all given filler inom 24 timmar.

Behandling & resultat

När man bestämt sig för att göra en filler behandling i näsan så fotograferar man förstås näsan innan behandlingen. Därefter lägger vi på en effektiv bedövningssalva som bör ligga på 45-60 minuter för att injektionen skall bli så smärtfri som möjligt. Fillern innehåller dessutom bedövningsmedel. Den behandlande läkaren (oftast läkare just när det gäller näsor) ger fillern i samråd med patienten för att få exakt det resultat som önskas. När behandlingen är gjord tas oftast efterfoton och så ses man en månad senare för påfyllning. Det beror på att det blir en svullnad som ofta går tillbaka efter några dagar och för att få ett perfekt resultat på sikt, som dessutom blir mer långvarigt måste man räkna med en påfyllning efter 2-4 veckor.

Alla resultat av filler behandlingar dokumenteras med fotografier som patienten får sig tillsänt med ett sms. Fillern håller ofta längre vid näsbehandling än många andra filler behandlingar i andra områden i ansiktet. Vi har patienter som behandlats för 15 år sedan (som går regelbundet hos oss för andra behandlingar) där näsan fortfarande ser bra ut efter behandling 2-3 gånger. FaceClinic är väldigt nöjda med filler som ett alternativ till kirurgi för näsor som vi bedömer är lämpliga för den behandlingen snarare än ett kirurgiskt ingrepp.

Pris

En behandling åstadkommes oftast med 1 ml av lämplig filler så kostnaden blir 3900 kronor. Men det kan behövas påfyllning och fler behandlingar för långvarig effekt.

Fillers: Haka

Hakan har stor betydelse för ansiktets definition. Det gäller för både män och kvinnor. Har man en väl definierad haka uppfattas man som bestämd och beslutsför redan innan man gjort mer än sett på personen. Inom kosmetiken så är vi väl medvetna om att en underdimensionerad haka gör att näsan blir mer dominerande och många gånger kan man träffa personer med synpunkter på sin näsa om missat att hakan behöver en bättre definition och då upplevs näsan som mindre dominerande. Fillers är ett utmärkt alternativ till kirurgiska ingrepp som innebär att man antingen lägger in ett implantat eller förlänger käkbenet så att hakan kommer ut och en större definition skapas.

Behandling & resultat

För att skapa definition eller utjämna assymmetri kan man med fördel använda fillers. Man behöver en filler med stor lyftkraft och bra hållbarhet. Vi har sådana fillers hos FaceClinic och använder dem när vi argumenterar (förstärker, fyller) hakan, ger den mer volym och symmetri. Det är en enkel behandling där man ser resultatet på en gång.

Resultat av fillers i hakan är överväldigande och vi har bara nöjda kunder eftersom det gör så stor skillnad för dem som vi uppfattar som lämpliga. I hakan har fillern lång hållbarhet och särskilt om man fyllt på ett par gånger. Fillers är utan tvekan ett bra alternativ till kirurgi.

Pris

För hakan kan det behövas flera ml som man ger vid flera tillfällen innan man är 100% nöjd. Kostnaden är så klart beroende på hur mycket man behöver lägga in – man kan också sprida ut det på flera tillfällen för att få ett optimalt resultat och dessutom uppnå en längre hållbarhet.

Var kan man göra behandlingar?

Fillerbehandlingar utförs av FaceClinic på moderkliniken i Askim – Göteborg där vi har 3 sjuksköterskor som är legitimerade och certifierade för injektionsbehandlingar. Vår läkare Thomas Westin utför självklart också fillerbehandlingar. Eftersom han har lång erfarenhet av kirurgsik estetisk och rekonstruktiv kirurgi i ansiktet så erbjuder FaceClinic egentligen alla alternativ som finns för naturliga resultat till ett fräscht ungdomligt utseende oavsett ålder. Vi utför dessutom filler behandlingar i Östersund i lokaler med vår samarbetspartner ”Kräm och Salva” och i Stockholm i lokaler som tillhandahålls av ”Dermanova”.

Fillers Göteborg

FaceClinic utför fillerbehandlingar på sin klinik i Askim Göteborg. FaceClinic finns i Båtsmanstorpet på Askims Kyrkväg 46 som ligger nära väg 158 ut mot Kungsbacka från Göteborg dit man lätt tar sig med bil (gratis Parkering) eller med kommunalt färdsätt (Rosa Express/hållplats ”Askimsbadet”).

Fillers Stockholm

Vi finns för filler behandlingar hos hudvårds kliniken Dermanova, Götgatan 94 nära Medborgarplatsen på Söder i Stockholm.

Fillers Östersund

Vi finns för filler behandlingar hos hudvårds kliniken Kräm och Salva, Regementsgatan 17 nära centrum av Östersund.

FAQ

Vad är fillers?

Fillers är det material som man sprutar in i kroppen när man vill fylla ut någon del. Oftast handlar det om ett syntetiskt tillverkat material som heter hyaluronsyra. I vår verksamhet används fillers för att jämna ut rynkor och förstärka huden i ansiktet. Fillers används också för att lyfta de delar av ansiktet som med årens hjälp börjat ”hänga” ner. Vi brukar också använda fillers för att förstärka linjer som tex haka/käke och kindben. Det finns fillers som är lämpliga att använda runt ögonen för att motverka ”mörka ringar” och håligheter. Några av de mest kända fillers är Restylane, Juvederm, Alaxin.

Hur länge håller fillers?

En filler behandling håller 4-12 månader beroende på vilket område som behandlas, vilken filler som används och kundens egna förutsättningar. Det finns vetenskapligt bevisat att om man upprepar filler behandlingen så blir effekten långvarig och kan finnas kvar många år efter behandlingen. Vissa filler material har längre hållbarhet än andra.

Vem får utföra fillers?

Ännu så länge (2020) finns ingen lagstiftning som klart och tydligt reglerar vem som får injicera fillers. Det är en stor brist. Seriösa kliniker har legitimerad och certifierad personal. FaceClinic anser att det skall vara en legitimerad och certifierad sjuksköterska eller läkare som utför behandlingen i nära samarbete med ansvarig läkare – helst i samma lokal – som utför dessa behandlingar. Mest för kundens säkerhet.

Hur länge är man svullen efter fillers i läpparna?

Det är olika från person tilll person, om man blir svullen går det oftast över dagen efter.

Vad kostar fillers?

Normalpris för 1 ml är 3.900 kronor och en behandling kan medföra injektion av 1 ml och en annan behandling 10 ml så priset varierar alltså från 3.900 kr och upp till 10-20.000 kronor beroende på hur mycket material som används.