FaceClinic är en av få svenska kliniker som specialiserat sig på ansiktskirurgi / näsplastik. Våra kirurger har en lång och gedigen erfarenhet inom detta område.

Näsans betydelse för människans utseende diskuterades redan i antika Egypten och Grekland. En av de först beskrivna näsplastikerna utfördes 1845 och har sedan kommit att utvecklas. En näsas ideala utseende kan beskrivas geometriskt men kan kanske bäst beskrivas som näsan man inte lägger märke till.

Näsans funktion är viktigt att ta hänsyn till då en väl fungerande näsa leder till ökat välbefinnande och kan förebygga hälsoproblem.


VEM ÄR LÄMPLIG FÖR EN NÄSPLASTIK?
Män och kvinnor som passerat puberteten med en näsa som är deformerad så att den misspryder ansiktet eller som är svår att andas igenom. Det kan röra sig om tidigare trauman eller medfödda problem. Ibland är det bara broskiga delen av näsan som behöver åtgärdas men ofta omfattas också den beniga delen och då talar vi om en total näsplastik. Det finns många olika typer av ingrepp i näsan som utförs när man gör en näsplastik.

En näsplastik kan dramatiskt förändra ditt utseende men operationen har sina begränsningar. Det är i slutändan alltid dina unika förutsättningar som avgör vad som är möjligt att åstadkomma.

Det är viktigt att vara medveten om att även om en näsoperation kan förbättra ditt utseende och självförtroende kommer den inte nödvändigtvis att leda till att du uppnår ditt ideal. Därför är de patienter som är bäst lämpade för en näsoperation de som söker förbättring snarare än perfektion av sitt utseende.

VEM SKALL INTE GÖRA EN NÄSPLASTIK?
Näsplastik är ett planerat ingrepp som inte bör utföras på patienter med signifikanta medicinska problem. Man ska inte äta mediciner (tex Waran,Trombyl) eller hälsopreparat (tex Omega 3) som förtunnar blodet.

OPERATIONEN
Ingreppet utförs oftast i narkos där du är helt sövd. Operationen utförs antingen med ett litet snitt just ovan överläppen i mittersta delen av näsan eller helt och hållet via näsborrarna beroende på vad man vill åstadkomma. Du får lokalbedövning och smärtstillande under men också efter operationen så att du upplever så lite smärta och obehag som möjligt.

Du kommer fastande till kliniken den tid som du fått av operationskoordinatorn. Detaljer om när du skall sluta äta och dricka samt när du skall komma finns på den bekräftelse som du får skickat hem till dig. När du kommit till kliniken får du en sängplats och ett skåp där du kan lägga dina kläder och värdesaker. Du kommer att få tamponader i näsan, ibland rör och skivor liksom bandage och gips på näsan beroende på vad som exakt gjorts i ditt fall. Det är inte ovanligt att det sipprar lite blod från näsan de första dagarna vilket är helt normalt. Tamponaderna avlägsnas ibland redan efter några dagar men ofta är de kvar i 7 dagar. Har du rör är det en god idé att spola dessa med koksalt för att upprätthålla ett flöde av luft genom näsan trots packningen, vilket ofta kan kännas skönt.

Räkna med att du går hem samma dag då detta ingrepp i stort sett alltid utförs som dagkirurgi. Du kommer att få återbesök till kliniken för att ta bort gips, packningen i näsan och eventuella stygn. Din kirurg kommer att förse dig med kontakt detaljer så att du snabbt kan kontakta oss om det uppstår något problem. Det finns inga restriktioner avseende vad du kan äta förutom att maten inte bör vara alltför varm de första dagarna.

Nästan alla är ömma och svullna med måttliga smärtor ifrån näsan. Ibland uppstår blödningar runt näsa och ögon vilket kan ge blåmärken som successivt försvinner. Du måste räkna med 2 veckors sjukskrivning där du inte kan resa eller effektivt delta i möten. För de som har möjlighet att arbeta hemifrån finns det dock möjlighet att få gjort en hel del. När väl alla förband är avlägsnade kommer vi att ordna med återbesök så att vi ser att det läker så som vi önskar.
Man bör vara försiktig så att man inte får slag mot näsan den första tiden efter operationen. Man bör inte snyta sig under den första månaden efter operationen utan hellre spola rent näsa. Det kan ibland ta en viss tid för blåmärken att helt försvinna och ibland uppstår tillfälligt känselbortfall kring näsan och överläppen ner mot framtänderna. Infektioner postoperativt kan försvåra läkningsprocessen och påverka slutresultatet. Det är ovanligt men möjligt att det snitt vi ibland gör i huden inte läker fint viket kan leda till korrektioner. Det finns alltid en risk att läkningen som pågår lång tid efter operationen förändrar näsans utseende eller funktion och att man finner ett behov till korrigering i efterhand.

För de som överväger att opereras för att de har svårt att andas genom näsan så finns det medicinsk terapi att överväga. I all synnerhet om man är en allergiker. För de som har kosmetiska skäl kan man ibland åstadkomma mycket med Fillers för att ändra näsans utseende. Det är ett betydligt billigare och dessutom helt reversibelt alternativ som vi istället kan hjälpa till med.

Kontakta oss för en konsultation så berättar vi mer vad vi kan göra just för dig.

Pris fr. 40 000 kr