In Nyheter

COVID-19 test

Frisk men undrar om du haft Corona?

Askimskliniken utför nu tester som visar om patienten har antikroppar mot COVID-19 eller ej. Det finns enligt vår bedömning många som vill göra ett prov för att se om de haft sjukdomen. Alla tester är behäftade med en osäkerhetsfaktor – vårt test har en känslighet på drygt 90% och viktigare en träffsäkerhet på 97% vilket vi bedömer är helt godtagbara nivåer för att testet skall vara meningsfullt att utföra. Vi erbjuder testet till dem som inte kan få det gjort inom den offentliga vården. Mer information finns på vår hemsida www.askimskliniken.se där ni också kan boka en tid för provtagning.

Sjuk och undrar om det är Corona?

OBS om ni har sjukdomssymtom skall ni kontakta 1177 och få instruktioner för provtagning – ni behöver det andra testet – PCR som talar om huruvida ni är bärare av viruset. Ni skall inte komma till oss för provtagning.

Kostnad för COVID-19 antikropps test är 950 kr.