Reaktionen på behandlingen varierar, för de flesta räcker det med 1-3 behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 8-12 veckor.