Ja, om utgångsläget är mycket små läppar kan det var en god ide att göra behandlingen stegvis för känna efter vad som känns bra.