In

Ja, i detta område kan även en kombinationsbehandling med botolinumtoxin vara lämplig. Rådgör med din behandlare vid konsultationen.