In

Användning av permanent filler innebär större risker för bestående komplikationer i form av ojämnheter till följd av inläkningsprocessen eller åldersförändringar i kroppens vävnader. Många läkare avråder därför helt från behandling med permanenta fillers