In

Medicinskt utbildade personer, i enlighet med svensk lagstiftning. Behandlare ska också ha gått utbildning hos Q-Med och vara certifierade att använda Restylane.