In

Restylane utvecklas och produceras av det svenska företaget Q-Med AB med huvudkontor i Uppsala, och kontor runt hela världen. Q-Med arbetar kontinuerligt med forskning och utvecklingsprogram där säkerhet och kvalité har högsta prioritet. Restylane har idag visats vara säker, effektiv och långvarig, något som stöds av erfarenheten från mer än fjorton års klinisk användning och mer än 11 miljoner behandlingar över hela världen.