In Nyheter

Galderma som har haft en omdaning av sin personella styrka på senaste tiden visade upp sig lika starka som alltid och med ett mycket bra fortbildningsprogram. Denna gången med mycket fokus på nedre delen av ansiktet med Restylane. Framför allt käklinjen. Det fanns även med ett långt avsnitt om möjliga komplikationer till filler behandlingar och hur de bäst hanteras vilket understryker vikten av att gå till certifierade kliniker med legitimerad personal och ansvarig läkare som kan ta hand om oförutsedda och otrevliga bieffekter som kan uppstå. Alla medicinska behandlingar, även så inom skönhetsbranschen går ju som regel bra, men när problem uppstår måste det finnas en beredskap, kunskap och framför allt förmåga att ta hand om patienten på den mottagning som man gjort sin behandling på.

Det borde tydligt framgå hos alla mottagningar som gör medicinska skönhetsbehandlingar vem som är den ansvariga läkaren.