In Nyheter

Munskydd

En av de mest aktuella frågorna just nu är huruvida man skall bära munskydd eller ej?

Vi har hittills inte gjort det på Askimskliniken/FaceClinic annat än när vi opererat någon. Det beror på att det medicinska/vetenskapliga underlaget egentligen inte påbjuder det.

Det finns risker med användandet av munskydd och handskar som skydd mot smitta. Största risken är att man med sina händer rör vid ansiktet mer än vad man annars skulle ha gjort – då ökar risken för smitta. Det är något som vi tror är orsaken till folkhälsomyndighetens (FHM) ställningstagande avseende munskydd under COVID-19 pandemin.

Till dem som använder munskydd och handskar som skydd i vardagen, vill vi påpeka att om man får smitta på sin handske och sedan rör vid näsa eller ögon så blir man lika mycket smittad som om man använder bara händer och inget munskydd. Tänk på det och följ råden från FHM.

FHM understryker i korthet att man undviker smitta genom god handhygien, socialt avstånd och att de som är sjuka tar sitt ansvar och stannar hemma.

Likväl kan det finnas skäl till att använda munskydd som ett skydd för omgivningen i situationer där man trots allt kommer nära varandra. Det gäller på allmänna kommunikationer, köbildningar där man tvingas vara nära, men också i en vanlig undersökningssituation hos doktorn eller sjuksköterskan. Vi som arbetar i vården är utbildade och kan hantera ett munskydd utan att öka risken för smitta för oss själva genom de rutiner vi har för handhygien. Även om vi som arbetar på Askimskliniken är friska när vi går till jobbet och normalt sett inte skulle använda munskydd i vissa situationer så kommer vi att göra det i en undersökning/provtagnings situation där närhet inte kan undvikas. Vi vill att våra patienter skall kunna känna trygghet i detta som kanske motiveras av en känsla mer än vetenskap.

Från och med nu och tills vidare tar vi på oss munskydd, som en säkerhetsåtgärd för våra kunder/patienter, i nära situationer på Askimskliniken och FaceClinic

 

.