In Nyheter

Vad innebär det för dig som patient? 

 

Inför behandling 

Konsultation ska alltid genomföras inför varje ny behandling.

Betänketid

Betänketiden för en estetisk injektionsbehandling ska vara minst två dagar.
För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.

Betänketiden för ett estetiskt kirurgiskt ingrepp vara minst sju dagar.


Samtycke och behandlingsdag 

Den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska lämna sitt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.