Vi erbjuder en mycket effektiv behandling av rynkor, speciellt i övre delen av ansiktet, med
hjälp av ämnen som finns i naturen men som numera tillverkas i laboratorier.

Hur fungerar det?

Man injicerar in i den muskel som orsakar rynkorna för att blockera nervimpulserna till just
den muskeln. Det gäller att behandlaren kan anatomi och funktion för att göra detta på ett
korrekt sätt. De blockerade nervimpulserna innebär att muskeln inte längre är aktiv, rörelsen
som orsakar rynkan upphör och huden slätas ut allt eftersom huden förnyas vilket den
ständigt gör men nu utan utan rörelsebelastningen.

VEM ÄR LÄMPLIG FÖR DENNA TYP AV BEHANDLING?

Det lämpar sig särskilt väl för behandling av rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor), de
horisontella rynkorna i pannan, rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar), runt munnen eller i
käk- och halsområdet.

Vi använder denna typ av behandling i kombination med Fillers då vi gör mer omfattande
”softlifts”.

VEM SKALL INTE ANVÄNDA DETTA?

Du skall inte genomgå denna behandling om du är gravid eller ammar. Det är också
olämpligt om du behandlas med någon form av blodförtunnande medicinering. Personer
med neurologiska sjukdomar så som Myasthenia Gravis eller vissa muskelsjukdomar skall
inte heller genomgå denna typ av rynkbehandling. Glöm inte att ange till din behandlare vilka
mediciner du använder då det kan finnas anledning att avstå från denna behandling vid viss
medicinering. Vi ger inte denna typ av behandling till personer som är under 18 år.

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?

Rynkor uppstår bland annat på grund av ständigt upprepade, ofta omedvetna rörelser av
ansiktsmuskler. Vår rynkbehandling blockerar nervimpulser i de muskler som behandlas,
vilket ger en utslätande effekt på huden. Effekten är tidsbegränsad vilket innebär att
funktionen alltid kommer tillbaka efter ett antal månader genom att nya nervändar bildas.
En behandling är snabb, enkel, rätt så smärtfri och säker procedur. Behandlingen tar inte
mer än 10-20 minuter.

Med hjälp av en micronål injiceras små mängder i de områden som skall behandlas.
Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda
obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett.
Bedövning är inte nödvändigt (om inte patienten önskar det) och du kan återgå till dina
normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet.
Det uppstår vanligen en liten svullnad och rodnad just där injektionen givits men den
försvinner väldigt snabbt och det är ovanligt att det syns något alls efter ett par timmar.

VAD SKALL DU TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLINGEN?

Om något problem uppstår eller om du känner dig osäker så måste du kontakta FaceClinic
omedelbart. Våra rekommendationer efter en behandling av denna typ är som följer:

Massera ej huden då du kan flytta produkten och få oönskade effekter.
Varma bad/bastu skall undvikas i 24 timmar, använd dusch.
Fysisk träning skall undvikas i 24 timmar.
Använd gärna Recovery-krämen som vi tillhandahåller.
Kylbehandling kan användas om någon temporärt obehag uppstår.
Undvik stark sol i just före och just efter behandlingen. Om det är omöjligt att undvika sol så
måste en kraftig solskyddsfaktor användas. Försök planera behandlingen så att du kan
undvika sol den närmaste tiden efter.
Make-up kan användas lite lätt efter behandlingen men vänta helst 4-6 timmar efter
behandlingen.

VILKA EFFEKTER KAN DU FÖRVÄNTA DIG?

Det tar flera dagar innan effekten av behandlingen märks. Först efter en till två veckor nås
maximal effekt. Då brukar vi utvärdera effekten och göra en ”top up” om det behövs. En
eventuell ”top up” är kostnadsfri. Om du aldrig tidigare har fått rynkbehandling känner du
ibland en slags bedövningskänsla i området, vissa talar om tyngdkänsla. Den känslan går
snabbt över. Det vanligaste är att behandlingen har en dramatisk effekt på rynkorna som
snabbt börjar avta och du känner dig betydligt piggare och fräschare.

VILKA RISKER FINNS?

Vi ser väldigt lite biverkningar med denna typ av behandling.
Metoden har använts sedan 1970-talet för behandling av krampliknande tillstånd som
exempelvis ”ticks” och vissa former av skelning. Vi har erfarenhet sedan länge av att
använda denna typ av behandling vid sväljningssvårigheter, vissa talrubbingar och
överdriven svettning (hyperhidros).

Det förkommer biverkningar så som blåmärken, svullnad, hudirritation och klåda vid
insticksstället. Vid enstaka fall kan behandlingen orsaka att ögonbryn eller ögonlock hänger
(ptos). Allergi mot dessa ämnen är mycket ovanligt. En rätt utförd behandling skall inte
märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut med mindre rynkor.
Skulle det uppstå någon komplikation så tar våra läkare och personal hand om dig på vår
specialistläkarmottagning.

Priset för en behandling varierar beroende på hur många områden som behandlas och
kostar från 3000-5000:-.

Kontakta oss för en konsultation så berättar vi mer vad vi kan göra just för dig.