In Nyheter

FaceClinic är helt fokuserad på ansiktet, endast ansiktet, och jag vill gärna ge bakgrunden till att det har blivit så. Min väg till detta arbete är endast ett exempel på en av många vägar att uppnå en kompetens som gör att man kan arbeta i ansiktet. Just ansiktet ställer särskilda krav på behandlaren eftersom en mindre lyckad behandling inte kan döljas utan konsekvenserna finns där för kunden och omgivningen att se.

TW galdermaJag är Öron-Näs- och Hals specialist med en bakgrund som Huvud-Hals cancer kirurg. Denna kirurgi är subspecialitet inom Öron- Näs- och Hals specialiteten. Mitt arbete har varit på Universitets sjukhus. Det har varit 18 år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och 12 år på Sheffield Teaching Hospitals i England.

Tumörkirurgi inom Huvud- Hals området är svår och krävande. Rekonstruktion är ett ständigt pågående arbete. Den tunga huvud och hals cancer kirurgin har jag nu slutat med, men den erfarenhet som den kirurgin under 30 år givit mig, har jag beslutat tillämpa och utveckla som ”Facial Plastic Surgeon”. Kosmetik, estetisk kirurgi och medicinsk behandling i ansiktet har blivit den nya utmaningen och är skälet till att jag började arbeta med FaceClinic.

Kosmetik och rent estetisk behandling skiljer sig från rekonstruktion efter cancer kirurgi på så sätt att man inte längre behandlar en sjuk människa utan använder medicinska och kirurgiska tekniker för att förbättra en frisk persons utseende. Personen/kunden/patienten känner ett behov att förbättra sitt utseende och är beredd att betala för det. Estetisk kirurgi presenterar därför en särskild utmaning eftersom det, inte får hända något. Alla som är kirurger vet att så fort man gör en behandling så finns risk för komplikationer och att komplikationen förr eller senare dyker upp om man gör tillräckligt många behandlingar. Det enda sättet att undvika komplikationer är att avstå från att behandla. Detta förhållande ställer särskilda krav på behandlaren när det gäller att konsultera en medicinsk frisk potentiell kund. Det är svårt att välja rätt behandling, sedan utföra den väl och med minimal risk. Det är också viktigt att veta vad som skall göras när det uppstår problem. Detta gäller estetisk kirurgi men också andra estetiska behandlingar som t.ex. rynkbehandling, Restylane, andra fillers, CO2 laser, radiofrekvens, PRP, microneedling, mm. Vi erbjuder många alternativ och hjälper kunden att göra de rätta valen. När behandlingen är gjord så finns vi till hands för att justera och hjälpa till med råd om det behövs.

Jag är numera fokuserad på Facial Plastic Surgery som i USA är en specialitet sprungen ur Öron-Näs- och Hals specialiteten och Plastik kirurgi. I England är Facial Plastic Surgery också en subspecialitet inom ÖNH. Jag är medlem i ENT-UK Facial Plastic Surgery sedan länge. För att formellt erhålla denna kompetens började jag tillägna mig det rent estetiska tänkesättet. Jag gick kurser, utförde och registrerade en mängd rent estetiska operationer under 2000-talet vilket medförde att jag 2010 kunde åka till Washington för att i den Internationella Federationens regi sitta examen hos the ”American Board of Facial Plastic Surgery” och blev på sätt certifierad ”Facial Plastic Surgeon” internationellt liksom av ”European Board of Facial Plastic Surgery” (www.iffpss.org/certificants.html).

Jag går fortfarande kontinuerligt på kurser och besöker konferenser eftersom nya tekniker ständigt presenteras och utvecklingen går väldigt fort i den estetiska världen. Det gäller att inte omedelbart hoppa på alla tåg som kommer men samtidigt måste man delta i utvecklingen för att kunna utvärdera vilka nya tekniker som kan vara utav värde för FaceClinics kunder.

I egenskap av överläkare och docent har mitt arbete genom åren inte bara bestått i att behandla sjuka människor utan en lika stor del har ägnats åt forskning, utveckling och utbildning av blivande kirurger. Jag skrev min avhandling på Sahlgrenska och doktorerade 1990, ett år senare blev jag docent. Jag har också varit chef i många år och byggt upp en centraliserad Head and Neck Cancer verksamhet i Sheffield och South Yorkshire, samt varit klinikchef för hela ÖNH-avdelningen vid Sheffield Teaching Hospitals som är Storbritanniens 4:e största landstingsområde (Trust). I mitt nuvarande arbete på FaceClinic arbetar vi också som ett team och jag finner glädje i att utbilda, stödja och lära mig av FaceClinics medarbetare som också följer med i utvecklingen.

Jag har nu flyttat hem till Sverige helt och hållet, och arbetar numera på heltid som ÖNH-läkare/kirurg på Citysjukhuset +7 i Göteborg samt Estetisk kirurg i ansiktet där jag arbetar med FaceClinics kunder som finns i Göteborg, Stockholm och Luleå.

Thomas Westin